Rodinné centrum sv. Zdislavy

Benešova 774, Kolín II, 280 02 Vedoucí zařízení: Bc. Lucie Růžková Rybárová, DiS. - vedoucí zařízení
  • Tel.: 321 400 180
  • lucie.beranova530/530kolin.charita.cz
 

Rodinné centrum sv. Zdislavy v Kolíně je službou pro rodiny s dětmi ze sociálně vyloučených lokalit nebo rodiny takovým vyloučením ohroženým.

RC nabízí poskytování následujících ambulantních služeb:

  • Asistovaný kontakt dítěte s rodičem
  • Asistované předávání dítěte
  • Podporovaná komunikace rodičů
  • Sociálně-právní poradenství pro rodiny s dětmi

Služby centra jsou poskytovány bezplatně.

Rodinné centrum sv. Zdislavy v Kolíně je financováno ze zdrojů Evropského sociálního fondu.

Farní Charita Kolín

Seznam lidí:

Bc. Lucie Růžková Rybárová, DiS. - vedoucí zařízení Bc. Lucie Beranová, DiS. - pracovník sociálních služeb Bc. Petra Králová, DiS. - pracovník sociálních služeb Mgr. Iveta Malá - pracovník sociálních služeb