Charitní šatník

je služba pomoci všem lidem, kteří se ocitli v krizové či nepříznivé sociální situaci. Cílem je poskytnutí ošacení a materiální pomoci. Předcházení kriminalitě a sociální vyloučenosti klientů. 

Charitní šatník zajišťuje shromažďování a třídění ošacení, obuvi, potřeb do domácnosti, postýlek a kočárků pro děti, kompenzačních pomůcek, apod. Myšlenka charitního šatníku nezahrnuje jen obstarání ošacení a obutí. Chceme vytvořit místo setkání a přijetí člověka v jakékoli životní situaci. Zároveň poskytnujeme klientům základní poradenství, kam se mohou obrátit pro další pomoc.

Adresa je: Zengrova 356, 280 02 Kolín IV.

Telefonní kontakt: 722 311 081.

Otevřeno:    pondělí         10:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00 hod.

                        úterý              10:00 - 12:00 a 13:00 - 15:00 hod.

                        středa            10:00 - 12:00 a 13:00 - 15:00 hod.

                        čtvrtek            10:00 - 12:00

                        pátek              10:00 - 12:00

"Tento projekt je realizován s finanční podporou města Kolína."