VÍME AKTUÁLNĚ!

Tříkrálová sbírka na Kolínsku sečtena!

Tříkrálová sbírka 2018 na Kolínsku skončila a máme již sečteny i částky vykoledované v jednotlivých městech a obcích.

Zveme vás na Tříkrálové zastavení v Kolíně

V rámci Tříkrálové sbírky 2018, která probíhá na Kolínsku, vás zveme na Tříkrálové zastavení v sobotu 6. ledna 2018 od 16:30 hod. na Karlovo náměstí.

4. ročník Národní potravinové sbírky v Kolíně

NPS 2017Milé dobrovolnice a milí dobrovolníci 

Dovolujeme si vás opět po roce oslovit s prosbou o pomoc při pořádání již 4. ročníku Národní potravinové sbírky v Kolíně.

 

Kdo jsme

Jsme církevní organizace a naším posláním je poskytovat pomoc na principech křesťanské lásky lidem v tíživé životní situaci. Naše práce je založena na respektování, ochraně a rozvíjení přirozených práv každého člověka a na křesťanském pojetí etických hodnot.

Působíme v městě Kolíně a jeho blízkém okolí. Do budoucna bychom naše služby rádi rozšířili na celý kolínský okres. Rozvíjíme dobrovolnické služby (plánujeme poskytovat také profesionální sociální služby), jako praktické vyjádření naší víry a touhy pomáhat bližnímu bez ohledu na věk, pohlaví, politické smýšlení, rodinné uspořádání, zdravotní stav, sexuální orientaci, sociální a ekonomickou situaci a postavení, příslušnost k etnické nebo národnostní menšině, víře a kultuře.

Jsme součástí celosvětové Charitní sítě.

 
 

Pomáhejte s námi

Pomáhejte s námi

Hledáme dobrovolníky