TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2017

Děkujeme za vaši podporu celonárodní sbírky Charity na pomoc potřebným.

VÍME AKTUÁLNĚ!

4. ročník Národní potravinové sbírky v Kolíně

NPS 2017Milé dobrovolnice a milí dobrovolníci 

Dovolujeme si vás opět po roce oslovit s prosbou o pomoc při pořádání již 4. ročníku Národní potravinové sbírky v Kolíně.

Rozhovor s Lucií Růžkovou Rybárovou: Proměníme kasino v rodinné centrum

Rozhovor s Lucií Růžkovou Rybárovou: Proměníme kasino v rodinné centrum

Z malé dobrovolnické Charity v Kolíně vznikla během tří let profesionální Charita, na kterou spoléhají stovky lidí v nouzi. Hybatelem této změny je LUCIE RŮŽKOVÁ RYBÁROVÁ. Podle jejích slov přináší Charita společnosti Kristův odkaz a mění nejen životy konkrétních lidí, ale i prostředí kolem sebe.

Prodloužená otevírací doba Charitního šatníku a skladu potravinové pomoci v Kolíně

Od března jsme na přání klientů i dárců prodloužili otevírací dobu Charitního šatníku a skladu potravinové pomoci.

 

Kdo jsme

Jsme církevní organizace a naším posláním je poskytovat pomoc na principech křesťanské lásky lidem v tíživé životní situaci. Naše práce je založena na respektování, ochraně a rozvíjení přirozených práv každého člověka a na křesťanském pojetí etických hodnot.

Působíme v městě Kolíně a jeho blízkém okolí. Do budoucna bychom naše služby rádi rozšířili na celý kolínský okres. Rozvíjíme dobrovolnické služby (plánujeme poskytovat také profesionální sociální služby), jako praktické vyjádření naší víry a touhy pomáhat bližnímu bez ohledu na věk, pohlaví, politické smýšlení, rodinné uspořádání, zdravotní stav, sexuální orientaci, sociální a ekonomickou situaci a postavení, příslušnost k etnické nebo národnostní menšině, víře a kultuře.

Jsme součástí celosvětové Charitní sítě.

 
 

Pomáhejte s námi

Pomáhejte s námi

Hledáme dobrovolníky