TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2017

Děkujeme za vaši podporu celonárodní sbírky Charity na pomoc potřebným.

VÍME AKTUÁLNĚ!

Prodloužená otevírací doba Charitního šatníku a skladu potravinové pomoci v Kolíně

Od března jsme na přání klientů i dárců prodloužili otevírací dobu Charitního šatníku a skladu potravinové pomoci.

3. Národní potravinová sbírka v Kolíně

V sobotu 12. listopadu se v Kolíně uskutečnil 3. ročník Národní potravinové sbírky. Farní charita Kolín organizovala sbírku v supermarketech Kaufland a Tesco. Na jejím hladkém průběhu se účastnilo 17 dobrovolníků, kteří se ve svém volném čase bez nároku na odměnu rozhodli přiložit ruku k dobrému dílu. Za jejich obětavou pomoc velice děkujeme!

Více než šest tun potravin pro potřebné

Více než šest tun potravin pro potřebné

Charity v pražské arcidiecézi se podílely na organizaci 3. ročníku Národní potravinové sbírky konané v sobotu 12 listopadu. Probíhala po celé zemi, zapojilo se do ní 600 obchodů, tisíce dobrovolníků a dárců. Farní charita Kolín, Arcidiecézní charita Praha, Farní charita Vlašim, Farní charita Lysá nad Labem, Farní charita Příbram a Farní charita Beroun získaly v průběhu sbírky celkem 6 323 kilogramů potravin.

 

Kdo jsme

Jsme církevní organizace a naším posláním je poskytovat pomoc na principech křesťanské lásky lidem v tíživé životní situaci. Naše práce je založena na respektování, ochraně a rozvíjení přirozených práv každého člověka a na křesťanském pojetí etických hodnot.

Působíme v městě Kolíně a jeho blízkém okolí. Do budoucna bychom naše služby rádi rozšířili na celý kolínský okres. Rozvíjíme dobrovolnické služby (plánujeme poskytovat také profesionální sociální služby), jako praktické vyjádření naší víry a touhy pomáhat bližnímu bez ohledu na věk, pohlaví, politické smýšlení, rodinné uspořádání, zdravotní stav, sexuální orientaci, sociální a ekonomickou situaci a postavení, příslušnost k etnické nebo národnostní menšině, víře a kultuře.

Jsme součástí celosvětové Charitní sítě.

 
 

Pomáhejte s námi

Pomáhejte s námi

Hledáme dobrovolníky