VÍME AKTUÁLNĚ!

Pomoc Ukrajině 2022 - změna!

Pozor změna, končí prázdninový výdej Pomoci Ukrajině!

Увага зміна!На кінці літніх канікул допомогаУкраїні завершується!

 Od září 2022 bude výdej probíhat každé pondělí v časech 14 – 16 hodin.

 

Pomoc Ukrajině 2022 - pozor změna!

Pomoc Ukrajině 2022 - pozor změna!

Aktuální seznam potřebného materiálu

Aktuálně přijímáme
 
- ložní prádlo
- ručníky
- prostěradla
- oblečení pro dospělé, boty
- hračky pro děti
- trvanlivé potraviny
 
 

 

Kdo jsme

Jsme církevní organizace a naším posláním je poskytovat pomoc na principech křesťanské lásky lidem v tíživé životní situaci. Naše práce je založena na respektování, ochraně a rozvíjení přirozených práv každého člověka a na křesťanském pojetí etických hodnot.

Působíme v městě Kolíně a jeho blízkém okolí. Do budoucna bychom naše služby rádi rozšířili na celý kolínský okres. Rozvíjíme dobrovolnické služby (plánujeme poskytovat také profesionální sociální služby), jako praktické vyjádření naší víry a touhy pomáhat bližnímu bez ohledu na věk, pohlaví, politické smýšlení, rodinné uspořádání, zdravotní stav, sexuální orientaci, sociální a ekonomickou situaci a postavení, příslušnost k etnické nebo národnostní menšině, víře a kultuře.

Jsme součástí celosvětové Charitní sítě.

 
 

Pomáhejte s námi

Pomáhejte s námi

Hledáme dobrovolníky