VÍME AKTUÁLNĚ!

V úterý 19. 2. 2019 proběhlo svěcení základního kamene Komunitního centra

Základní kámen nového komunitního centra ve středočeském Kolíně požehnal minulý týden biskup Zdenek Wasserbauer.

Výstavba komunitního centra na Zálabí záhájena

V uplynulých dnech zahájila Farní charita Kolín podporovaná místní farností stavbu Komunitního centra na Zálabí. Společenské a charitní zařízení pro obyvatele této části města roste na pozemku u kostela sv. Víta.

Farní charita pomáhá v Kolíně již šestým rokem

Rok 2019 je pro charitu v Kolíně šestým rokem aktivní pomoci. Pojďme se společně ohlédnout za tím, co se povedlo.

 

Kdo jsme

Jsme církevní organizace a naším posláním je poskytovat pomoc na principech křesťanské lásky lidem v tíživé životní situaci. Naše práce je založena na respektování, ochraně a rozvíjení přirozených práv každého člověka a na křesťanském pojetí etických hodnot.

Působíme v městě Kolíně a jeho blízkém okolí. Do budoucna bychom naše služby rádi rozšířili na celý kolínský okres. Rozvíjíme dobrovolnické služby (plánujeme poskytovat také profesionální sociální služby), jako praktické vyjádření naší víry a touhy pomáhat bližnímu bez ohledu na věk, pohlaví, politické smýšlení, rodinné uspořádání, zdravotní stav, sexuální orientaci, sociální a ekonomickou situaci a postavení, příslušnost k etnické nebo národnostní menšině, víře a kultuře.

Jsme součástí celosvětové Charitní sítě.

 
 

Pomáhejte s námi

Pomáhejte s námi

Hledáme dobrovolníky