VÍME AKTUÁLNĚ!

Tříkrálová sbírka 2023

Celkem se podařilo vybrat 167 253 Kč, což je prozatím nejlepší výsledek - o čtvrtinu více, než vloni Velké poděkování více než stovce dobrovolníků, koordinátorce Ditě Fořtové a všem dárcům moc si vážíme podpory, kte

Tříkrálová sbírka 2023

Procházky se Šárkou - Balvany na Klepci

Procházky se Šárkou - Balvany na Klepci

Procházka se Šárkou k bludým balvanům na Klepci

Setkání pečujících

Setkání pečujících

letáček setkávání upravený (2)_pages-to-jpg-0001

Zveme na setkání pečujících

 

Kdo jsme

Jsme církevní organizace a naším posláním je poskytovat pomoc na principech křesťanské lásky lidem v tíživé životní situaci. Naše práce je založena na respektování, ochraně a rozvíjení přirozených práv každého člověka a na křesťanském pojetí etických hodnot.

Působíme v městě Kolíně a jeho blízkém okolí. Do budoucna bychom naše služby rádi rozšířili na celý kolínský okres. Rozvíjíme dobrovolnické služby (plánujeme poskytovat také profesionální sociální služby), jako praktické vyjádření naší víry a touhy pomáhat bližnímu bez ohledu na věk, pohlaví, politické smýšlení, rodinné uspořádání, zdravotní stav, sexuální orientaci, sociální a ekonomickou situaci a postavení, příslušnost k etnické nebo národnostní menšině, víře a kultuře.

Jsme součástí celosvětové Charitní sítě.

 
 

Pomáhejte s námi

Pomáhejte s námi

Hledáme dobrovolníky