VÍME AKTUÁLNĚ!

Plánovaná procházka 23. 9. 2021

Informujeme o další plánované Procházce se Šárkou, která se uskuteční dne 23.9. - vypravíme se z Kouřimi do Toušic naučnou stezkou Stará Kouřim na tajemný Lechův kámen a dál podel Výrovky. 

Leták bude brzy k dispozici :)

Procházka do Vlčího dolu

Srdečně zveme na další procházku :) 

 

POZVANKA Vlčí důl 29 07 2021-page-001

 

Kdo jsme

Jsme církevní organizace a naším posláním je poskytovat pomoc na principech křesťanské lásky lidem v tíživé životní situaci. Naše práce je založena na respektování, ochraně a rozvíjení přirozených práv každého člověka a na křesťanském pojetí etických hodnot.

Působíme v městě Kolíně a jeho blízkém okolí. Do budoucna bychom naše služby rádi rozšířili na celý kolínský okres. Rozvíjíme dobrovolnické služby (plánujeme poskytovat také profesionální sociální služby), jako praktické vyjádření naší víry a touhy pomáhat bližnímu bez ohledu na věk, pohlaví, politické smýšlení, rodinné uspořádání, zdravotní stav, sexuální orientaci, sociální a ekonomickou situaci a postavení, příslušnost k etnické nebo národnostní menšině, víře a kultuře.

Jsme součástí celosvětové Charitní sítě.

 
 

Pomáhejte s námi

Pomáhejte s námi

Hledáme dobrovolníky