V současné době se v Dobrovolnickém centru sv. Bartoloměje věnujeme především pomoci seniorům žijícím v domácím prostředí. Jednorázové pomoci dobrovolníků využíváme při zajišťování akcí pořádaných v rámci Farní chaity Kolín (např. Národní potravinová sbírka, Dětský den).

O projektu pomoci seniorům žijícím v domácím prostředí: Zaměřujeme se na pomoc a podporu seniorů, kteří žijí doma, ve svém přirozeném prostředí (může jít i o obyvatele domova důchodců, domu s pečovatelskou službou). Dobrovolnictví má pomoci k tomu, aby se tito lidé necítili opuštění, měli kontakt s běžným světem, mohli si popovídat o docela obyčejných věcech, nebo také o odborných tématech. Vždy velice záleží na tom, jaká dvojice senior + dobrovolník se schází a co koho zajímá a baví.

Pomoci nám můžete tím, že se sami nabídnete jako dobrovolník.

Přivítáme také věcné dary, které bychom při dobrovolnické činnosti mohli využít - pro konkrétní možnosti nás kontaktujte telefonicky na čísle 773 369 552 nebo e-mailem: reditelka.fch@kolin.charita.cz

Za každou pomoc Vám předem ze srdce děkujeme!