Charitní síť ve světě

Farní charita Kolín je součástí celosvětové sítě Caritas Internationalis zastřešující 162 národních charit, které působí ve více než 200 zemích světa. Charitní organizace je tak jednou z největších celosvětových sítí usilujících o odstranění chudoby a nastolení spravedlivější společnosti.

Caritas Internationalis se angažuje zejména při humanitárních krizích, v oblasti udržitelného rozvoje a při mezinárodních konfliktech, kde prosazuje mírová urovnání.

Caritas Internationalis se vnitřně organizuje do sedmi celků rozdělených podle geografického hlediska:Caritas Afrika, Caritas Asie, Caritas Evropa, Caritas Latinská Amerika, Caritas Oceánie, Caritas Severní Amerika a Caritas MONA (Střední východ a severní Afrika). Rozčlenění usnadňuje vzájemnou spolupráci národních charit, které se často v daných regionech potýkají s podobnými problémy a podmínkami pro svoji práci.

Charitní síť v České republice  

Národním střediskem Charity v naší zemi je Charita Česká republika. V roce 1995 byla přijata za řádného člena Caritas Internationalis. Charita Česká republika sdružuje šest diecézních a dvě arcidiecézní charity (Arcidiecézní charita Praha, Arcidiecézní charita OlomoucDiecézní charita BrnoDiecézní charita České BudějoviceDiecézní charita LitoměřiceDiecézní charita Hradec KrálovéDiecézní charita PlzeňDiecézní charita Ostravsko-opavská). V každé (arci)diecézi působí další složky Charitní sítě: farní, oblastní nebo městské charity – celkem jich v České republice funguje více než tři sta padesát. Na všech svých úrovních provozuje Charita v ČR více než 500 sociálních a zdravotních služeb, zaměstnává více než 6 600 pracovníků, spolupracuje s více než 50 tisíci dobrovolníky a ročně její služby pomohou na 200 tisícům klientů. Charita Česká republika je tak prostřednictvím všech svých složek největším nestátním poskytovatelem sociálních služeb u nás.