Po škole, po práci trávíme čas různě. Jednou z možností je i dobrovolnictví.

 

POKUD SE ROZHODNETE STÁT SE DOBROVOLNÍKEM, ZKUSTE SI ODPOVĚDĚT NA NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY:

 • Proč se chci stát dobrovolníkem a co od této činnosti očekávám?
 • Kolik času mohu dobrovolné činnosti věnovat?
 • Chci se účastnit dlouhodobých, krátkodobých nebo jednorázových činností?
 • Mám nějaké speciální dovednosti, schopnosti nebo zkušenosti, které bych při své dobrovolné pomoci mohl/a využít?

Protože dobrovolníci nejsou profesionálové, jsou na svoji činnost připravováni.

Proces přípravy na dobrovolnictví má tyto náležitosti:

 • Vstupní pohovor se zájemcem o dobrovolnictví – motivace k dobrovolnictví, zkušenosti, praxe, škola, výběr z možností dobrovolnictví. Trvá 30 - 45 minut a probíhá v Dobrovolnickém centru.
 • Vyplnění dotazníku dobrovolníka – v kanceláři pro prvním pohovoru dostane dobrovolník dotazník vytištěný. Dotazník dobrovolníka je povinný pro dlouhodobé dobrovolníky, nepovinný pro dobrovolníky vypomáhající při jednorázových aktivitách (určuje koordinátor). Dotazník dobrovolník přinese vyplněný na další schůzku.
 • Výpis z Rejstříku trestů - musíme udělat všechno pro to, abychom našim klientům zaručili, že dobrovolníci jsou bezúhonní. Výpis je povinný pro dobrovolníky pracující s klienty.
 • Rozhodnutí se pro konkrétní typ dobrovolnictví – rozhodnutí vychází od dobrovolníka, koordinátorka dobrovolníků posuzuje vhodnost tohoto rozhodnutí.
 • Školení dobrovolníka - zajišťuje koordinátorka dobrovolníků. Je zaměřeno na informace o konkrétní činnosti, kterou bude dobrovolník vykonávat, právech a povinnostech dobrovolníka, častých situacích, s nimiž se dobrovolník může setkat apod.
 • Smlouva s dobrovolníkem - dobrovolník sám stanovuje, po jakou dobu se bude dobrovolnictví věnovat, kolik hodin týdně, jak často. Toto rozhodnutí se vepíše do smlouvy a počítáme s ním.

O dobrovolníky se staráme i v průběhu jejich činnosti:

 • První schůzka dobrovolníka s klientem - dobrovolníka s klientem seznámí koordinátorka dobrovolníků. Pomůže jim domluvit se ve které dny se budou scházet, co konkrétně bude obsahem scházení atd.
 • Metodické vedení dobrovolníků a průběžná zpětná vazba - průběžné řešení potíží a potřeb, se kterými se dobrovolníci mohou obracet na koordinátorku dobrovolníků.
 • Supervize dobrovolníků – pouze pro dobrovolníky, kteří se rozhodnou pro dlouhodobou dobrovolnickou činnost. Supervize většinou probíhají jednou za 1 - 2 měsíce, forma supervizí je skupinová, případně je možno domluvit supervizi individuální. Supervize jsou pro dobrovolníky povinné.
 • Průběžná zpětná vazba.

Někteří dobrovolníci jsou ochotni pracovat dlouhodobě. Jiní přicházejí s jasnou představou určité doby, po kterou se dobrovolnictví chtějí věnovat. Všech dobrovolníků si nesmírně vážíme a jsme jim za jejich pomoc vděční!

Ukončení dobrovolnictví chápeme jako přirozenou součást práce s dobrovolníky. Jsme rádi, když dopředu víme, kdy chce dobrovolník odejít, a hlavně, když na svůj odchod připraví klienty. Dobrovolníky vždy žádáme o vyplnění evaluačního dotazníku, aby naše práce byla zase o něco lepší a příští dobrovolníci spokojenější.

Mám zájem o dobrovolnictví