Tříkrálová sbírka v kolínské farnosti

První koledníci vyšli do kolínských ulic v roce 2006. Od té doby se pravidelně každý rok skupinky třech koledníků vydávají do ulic, zpívají a žehnají domy dárců.

Skupinky tříkrálů jste mohli potkat nejen v Kolíně, ale i ve Velimi, Pňově-Předhrádí, Červeném Hrádku, Červených Pečkách a Nebovidech. K letošnímu koledování se přidali dobrovolníci i ze Starého Kolína, Nové Vsi a Ohrady, Hradišťka a Veltrub. Rádi bychom při další sbírce vyslali koledníky i do dalších obcí kolínského vikariátu. Všechny ochotné koledníky tímto povzbuzujeme ke spolupráci.

Dobrovolníky i dárce hřeje na srdci pocit, že jsou součástí celorepublikového konání dobrých skutků.

Výsledky sbírky za jednotlivé roky:

2018  153 474,- Kč

2017  107 098,- Kč

2016  111 186,- Kč

2015   85 890,- Kč

2014   79 550,- Kč

2013   51 278,- Kč

2012   57 928,- Kč

2011   35 406,- Kč

2010   29 638,- Kč

2009   41 361,- Kč

2008   41 968,- Kč

2007   32 036,50,- Kč

2006   32 055,50,- Kč

Prostředky z Tříkrálové sbírky jsou tradičně určeny na pomoc lidem nemocným, se zdravotním postižením, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným. Sbírka má předem jasně daná pravidla pro rozdělení výtěžku (viz graf nahoře) a je koncipována tak, že naprostá většina vykoledovaných prostředků zůstává v regionu, kde byly vybrány. Předem jsou také stanoveny záměry, na které se v daném roce vybírá.