Tvořivé dílničky

Místo: Kolín, kostel Nejsv. Trojice
Termín: 17. 12. 2015, 05:00 — 20. 12. 2015, 17:00
Kategorie: Ostatní, Akce pro veřejnost

Farní charita Kolín      

Dobrovolnické centrum svatého Bartoloměje

 

Vánoční tvoření pro Tři krále

neděle 20. 12. 2015

otevřená dílnička Beruška

Pro malé i velké, mladší i pokročilé. Šikovné i méně zručné. Všichni jste srdečně zváni.

Sraz v 15:00 hod. v Kolíně před klášterem.

 

Můžete si přinést k vzájemné ochutnávce cukroví, čaj a drobnou laskominu zajistíme. 

S dotazy se neváhejte obracet na: Farní charita Kolín, „Malý obchod velké pomoci“, Na Hradbách 129, Kolín I., tel.: 722311088.